Forum PZHGP
FAQ FAQ Szukaj Szukaj Użytkownicy Użytkownicy Profil Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomo¶ci Zaloguj się, by sprawdzić wiadomo¶ci Rejestracja Rejestracja Zaloguj Zaloguj
Obecny czas to Wto PaĽ 15, 2019 19:00 Zobacz posty bez odpowiedzi
Piotr Zdanowicz
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat
Autor Wiadomo¶ć
Pp026
Doł±czył: 24 Lis 2005
Posty: 604
Sk±d: O¶więcim: sekcja 3 Brzeszcze
WysłanyWysłany: Pon Sty 26, 2009 16:45
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Nie mam podstaw by Pan tego nie znał.

Oczywi¶cie nie zawiodłem się. Któż lepiej niż Pan może ich znać.

Tyle że tu temat o Panu Zdanowiczu. Więc nie potrafię jako¶ tych 2 spraw skojarzyć. Oczywi¶cie niech Pan nie próbuje ich powi±zać poprzez analizę.

Piotr Zdanowicz ma kwalifikacje by się obiegać o stanowisko Prezydenta.
Je¶li zyska poparcie delegatów nim będzie.

_________________
Pp026
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
Polaris
Doł±czył: 16 Sty 2009
Posty: 34
WysłanyWysłany: Wto Sty 27, 2009 7:41
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Panie Piotrze niech Pan nie podejmuje z nim dyskusji, facet się nakręca, już wspomniał ile to ma medali- w większo¶ci za utrwalanie władzy ludowej, jak zacznie wymieniać. Najlepej to potrafi oczerniać innych ale trudno się dziwić, ma po temu odpowiednie przygotowanie.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
Stanisław
Doł±czył: 03 Lip 2006
Posty: 807
WysłanyWysłany: Sro Sty 28, 2009 15:37
PostTemat postu : Snowakowski
Odpowiedz z cytatem

Dziękuję serdecznie za wyja¶nienie,domy¶lałem się,że tak jest, tylko myliłem się w tym,że podejrzewałem Cię, iż miałe¶ plecy i bezpo¶rednio po kilku miesi±cach do Szczytna. Znam takie przypadki mimo,że przepisy w tamtym czasie stanowiły inaczej. Przepraszam i pozdrawiam.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
snowakowski
Doł±czył: 22 Sty 2009
Posty: 58
WysłanyWysłany: Sro Lut 04, 2009 11:28
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Panie kandydacie na Prezydenta informuję Pana, że w zwi±zku z zarejestrowaniem statutu i wej¶ciem w życie nowego Regulaminu KD w uzgodnieniu z innymi kolegami podejmiemy działania, aby spowodować usunięcie oczywistych sprzeczno¶ci tych aktów z prawem państwowym i sprzeczno¶ci wewnętrznych. W tym tek¶cie pozwolę sobie wskazać sprzeczno¶ci jakie stwierdziłem w unormowaniach Regulaminu KD. Wszystkie będ± przedmiotem skargi do Prezydenta Miasta Chorzowa w oparciu o art 28 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach:
1/ Wniosę o usunięcie z art 1 ust. 1 Regulaminu KD członu" oraz podważania autorytetu zwi±zku" - jest to element który wykorzystywano do naruszania art. 63 Konstytucji, art 225 kpa i w stosowaniu praktycznym art 6 ust. 1 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2/ Wniosę o usunięcie art 1 ust. 12 Regulaminu KD, który jest sprzeczny z art 45 Konstytucji RP i wydanej na jego podstawie Uchwał± S±du Najwyższego w sprawie zaskarżalno¶ci niezgodne¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±go z prawem skre?lenia, lub wydalenia ze stowarzyszenia przed s?dami powszechnymi.
3/ Usunięcie z art 2 ust 10 członu "Orzeczenie terenowych jednostek KD wydane z raż?cym naruszeniem prawa może zostać zaskarżone do Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów". Statut nie przewiduje takiego odwołania zatem jest to regulacja sprzeczna z jego unormowaniami. Statut reguluje takie postępowanie w paragrafie 36 ust. 5 inne podmioty jak tam wskazane takich uprawnień na podstawie przepisów statutu nie posiadaj?. Zatem zawarty człon jest sprzeczny z unormowaniem statutu. Ponadto przepis nie okre?la podmiotów, który ma prawo wnoszenia ?rodka zaskarżenia, zatem może taka ingerencję podejmować nawet przydrożny cygan, któremu kto? postawił flaszkę. Przepis powinien być w poprawiony w kierunku wskazania uprawnionych do podjęcia czynno?ci prawnych, oraz okre?lenia terminu do załtwienia sprawy, bo należy pamiętać o przepisie art 45 Konstytucji RP, który nakazuje rozpatrywanie spraw bez nieuzasadnionej zwłoki. Przypominam o tym gdyż specjalne odwlekanie może narazić zwi?zek na niepotrzebne koszty. Mam wrażenie, że gdy przyjdzie komu? do głowy specjalne przeci?ganie, powinien zaraz gromadzić niezbędne ?rodki na odszkodowanie. Przestrzegam - raz może się udać, a drugi raz będzie wpadka. W postępowaniu cywilnym istnieje instutucja przypozwania i sankcja może dotkn?ć indywidualnie tego kto jest winien zaniedbania.
4/ Usunięcie z art 8 ust 5 Regulaminu KD członu " W przypadku postanowienia wydanego przez Okręgow? Komisja Dyscyplinarna zażalenie należy wnie?ć do Prezydium Zarz?du Okręgu" i W dalszej czę?ci człon " Prezydium Zarz?du Okręgu". Prezydium Zarz?du Okręgu na mocy stutu nie posiada kompetencji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych. Komórka ta nie jest statutowym organem władzy. Takie unormowanie daje uprawnienie do rostrzygania nad decyzjami statuwego organu władzy w sprawach, które według stutu nie wchodz? w zakres wła?ciwo?ci rzeczowej tego ogniwa. Ponadto w statucie Prezydia Zarzadów uzyskały zdolo?ć do czynno?ci prawnych na prawach strony. Zachodzi więc kolizja prawna, gdyż strona uzyskała prawo do decydowania we własnych sprawach. Jest to ewidentne naruszenie zasady praworz?dno?ci stoj?ce w ewidentnej sprzeczno?ci z uregulowaniami statutu.
5/ Usunięcie art. 13 ust. 9 Regulaminu KD - przepis jest kar? dodatkow? w rozumienu prawa, a takich nie przewiduj? przepisy zwi?ku w sprawach dyscyplinarnych. Ponadto takie orzeczenie niesie skutki na inne podmioty nie zwi?zane postępowaniem i orzeczeniem. Dodatkowo ingeruje w triadę wykonywania prawa własno?ci i odnosi się do nieruchomo?ci naruszaj?c zasadę, że kara dotyczy tyko podmiotu który przepisy naruszył. Ma charakter niedopuszczalnej pacyfikacji terenu. Jest to kara absurdalna nuruszaj?ca normy Konwecji w Sprawach Wolno?ci Praw Człowieka i Obywatela. Moim zdaniem jest to absurd podobny do regulacji zawartej w art 1 ust. 12.
6/ Usunięcie art 15 ust. 4 Regulaminu KD - przepis jest sprzeczny ze statutem, który wnoszenie pod obrady Walnego Zebrania Okręgowego spraw dyscyplinarnych zastrzega dla GKD PZHGP. Jak wskazałem wyżej Prezydium Zarz?du Głównego takich kompetencji nie posiada i jest to naruszenie zasady praworz?dno?ci i naruszenie unormowań statutu. Zgodnie z przepisami statutu kompetencje do wnioskowania o uchylenie sprzecznych z prawem orzeczeń posiada tylko GKD PZHGP.
7/ Wniosę również o interwencję w stosunku do regulacji zawartej w art 19 ust. 6 Regulaminu KD przepis ten narusza zasadę zabraniaj?ca obowi?zywania prawa wstecz. Istotnym jest również, że w wielu przypadkach pogarsza sytuację prawn? obwinionych, pozwanych lub oskarżonych w sprawach zawisłych przed jego obowi?zywaniem. Jest to naruszenie zasady, która nie zezwala na pogarszanie sytuacji prawnej takich osób porzez zmianę prawa.
Inne normy zawarowane w statucie naruszaj?ce akty wyższego rzędu w porozumieniu z innymi kolegami zaskarżymy poprzez wniesienie skargi konstytucyjnej do TK. Tekst ten zamieszczam, aby Pan kandydat mógł się odnie?ć do przedstawionych zastrzeżeń, oraz w miarę szybko podj?ć interwencję na tym odcinku. Jest okazja na najbliższym zjeĄdzie. Ma Pan do wyboru eskalacja konfliktu, lub poważne traktowanie praworz?dno?ci.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
Pp026
Doł±czył: 24 Lis 2005
Posty: 604
Sk±d: O¶więcim: sekcja 3 Brzeszcze
WysłanyWysłany: Sro Lut 04, 2009 14:40
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Panie Nowakowski

Jeszcze nie wybrany jest Prezydent a Pan już straszy.

_________________
Pp026
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
snowakowski
Doł±czył: 22 Sty 2009
Posty: 58
WysłanyWysłany: Sro Lut 04, 2009 15:16
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Panie Pęczalski, Pan nie odróżnia dobra od zła. To nie s± żadne strachy te buble trzeba usun±ć, bo wprowadzaj± anarchię. Rozs±dny człowiek podziękowałby za tak± analizę zrobion± za darmo. Jest to zarazem test dla kandydatów na uczciwo¶ć, której jak widzę Panu brak. Opisane uchybienia nie maj± prawa bytu, a przyszły Prezydent dostanie na tacy opinię organu nadzoruj±cego, co należy poprawić aby nie dochodziło do konfliktów. Pan nie potrafi rozs±dnie my¶leć. Zobaczymy, co na ten temat ma do powiedzenia kandydat, do którego uwagi kieruje. Może odezw± się inni kandydaci, może będ± od Pana poważniejsi. W tej konwencji Regulaminu KD utrzymać się nie da. Twórca poprawek był słabiutki i nie zsynchronizował norm w poszczególnych aktach prawnych. Robię to za niego i czym prędzej będ± usunięte tym lepiej dla przyszłego Prezydenta i całej organizacji. Musi sobie zdawać sprawę, że nadrzędnym jest prawo państwowe i wszystko co normuje stosunki organizacyjne, musi być z nim zgodne. Panie Zdanowicz czy mój tekst Pana przestraszył? Czy Pan uważa go za strachy? Jeżeli tak to nie rozumie Pan istoty funkcji Prezydenta i zrezygnuj Pan z kandydowania.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
Pp026
Doł±czył: 24 Lis 2005
Posty: 604
Sk±d: O¶więcim: sekcja 3 Brzeszcze
WysłanyWysłany: Sro Lut 04, 2009 16:50
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Panie szanowny niech Pan poczyta dokładnie swoję poprzedni± wypowiedĄ.
Zwłaszcza ten fragment ze słowami "Prezydenta Chorzowa" .

_________________
Pp026
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
golebie01
Doł±czył: 01 Lut 2009
Posty: 109
WysłanyWysłany: Sro Lut 04, 2009 19:08
PostTemat postu : do snowakowski
Odpowiedz z cytatem

Panie Nowakowski nie zanudzaj Pan tylko wal Pan z t± kandydatur±,a przekonasz się jakie masz poparcie
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
pawel0274
Doł±czył: 31 Sty 2009
Posty: 5
WysłanyWysłany: Sro Lut 04, 2009 19:50
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Nigdzie na żadnym forum nie widziałem aby p.Nowakowski wyrażał wolę kandydowania na funkcję Prezydenta PZHGP,wręcz odwrotnie.Co się za¶ tyczy uwag,które tu przedstawił- to chc±c czy nie, nowe władze PZHGP będ± musiały zmierzyć się,je¶li nie ze wszystkimi to przynajmniej czę¶ci± z nich,nie da się schować głowy w piasek.Więc chyba nie ma co badać jakie poparcie miałby kto¶, kto nie wyraził woli kandydowania.Chyba,że naczelnym celem tego jest danie upustu swoim negatywnym emocjom w stosunku do adwersarza.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
snowakowski
Doł±czył: 22 Sty 2009
Posty: 58
WysłanyWysłany: Sro Lut 04, 2009 20:23
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Na chorobę nie ma rady. S± nieudacznikami, a graj± na menów nie do wzruszenia. A przy tym wykazuj± problemy z kojarzeniem. Kiedy¶ czytałem taki s±dzarz, w którym badano logikę rozumowania. Okazało się że 70 % Polaków nie rozume tekstu, który czyta. Dlatego nie dziwi± mnie zamieszcone pewne wpisy i dotychczasowy styl zarz±dzania organizacj±. Widzę, że wielu przedstawicieli awangardy tej organizacji jest obci±żona przypadło¶ci± wad poznania. Tyle komentarza na temat zastraszania i mojego ewentualnego kandydowania. Powtarzał się nie będę, aby nie ubliżać tym, którzy nie maj± problemu z kojarzeniem, a tych którzy s± tym symptomem ogarnieci i tak nie przekonam.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
Stanisław
Doł±czył: 03 Lip 2006
Posty: 807
WysłanyWysłany: Czw Lut 05, 2009 21:57
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Kol. Snowakowski.

Z pierwsz± uwaga dot. usunięcia członu " oraz podważania autorytetu Zwi±zku" nie zgodziłbym się.Miałem taki przypadek - hodowca pijak awanturnik, ukarany jeszcze przez SK, rozsiewał plotki po mie¶cie,że PZHGP zrzesza samych durni,pijaków,złodzieji i innych psychopatów. Czy to było podważanie organizacji? faktów takich w Oddziele nie było. Włóczyć sie z takim po S±dach trzeba zdrowia i lat..
Całkowita zgoda co do zapisu"zaskarżenia do Okregowego Walnego Zebrania Delegatów. To jest typowo sowiecki zapis,który był już w Regulaminie z kwietnia 2003r i został wykre¶lony w styczniu 2004r. Również zgoda co do usunięcia z art. 8 ust. 5 po to jest GKD.
Co do art.13 pkt 9 nie ruszał bym tego tj straszak na różnego rodzaju oszustów i cwaniaków. Moim zdaniem nie jest to ograniczenie wolno¶ci,żadna organizacja nie chce mieć u siebie różnego rodzaju mętów. Usunięcie z art.16 pkt 4 jak najbardziej. Art.19 pkt. 5 jeżeli nowy przepis byłby łagodniejszy dla sprawcy to Ok.Pozdrawiam.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
snowakowski
Doł±czył: 22 Sty 2009
Posty: 58
WysłanyWysłany: Pi± Lut 06, 2009 10:04
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Imienniku drogi przyjemnie jest polemizować z człowiekiem, który widzi sens dyskusji. Kolego co do pierwszego członu jestem gotów z Tob± podj±ć dyskusję w kierunku zawarcia kompromisu. Można co¶ takiego umie¶cić w przepisie, gdy katalogiem zdefiniujesz konkretne zachowania. Twój przykład może wydawać się prawidłowy. Jest wskazany przedmiot działania jest zachowanie nie etyczne. Ale powiedz jak to udowodnisz i kto będzie poszkodowany. Zwi±zek nie jest stron± w my¶l przepisów prawa zwiazkowego. Przepisy w żadnym akcie prawnym nie przewiduj± karania za pogl±dy w postępowaniach strykte karnych. Takie naruszenia s± rozpatrywane w postępowaniach cywilnych, lub z prywatnego aktu oskarżenia. To jedna strona medalu, a druga bardziej groĄna dla stanu prawnego to nadużywanie tej regulacji do naruszania art 225 kpa, czyli tłumienia zasadnej krytyki. Znam to z autopsji. Wspólne zdanie mamy na temat s±dów ludowych, dlatego tematu nie pogłębiam. Odniosę się j¶¶¶¶¶¶¶¶±±±±±±±±±±±±±±±ednak do kary dodatkowej z art 13 ust. 9. Z całym szacunkiem Kolego, w każdym postępowaniu podmiotem przy sprastwie czynu zabronionego jest człowiek. Doktryna nie dopuszcza innej regulacji. Kara zawsze odnosi się do podmiotu, który przy realizacji czynu zabronionego musi posiadać nie zachwian? ?wiadomo?ć. Rozumię Twoj? wolę, ale nie mogę powolić na komedię w wykonaniu regulacji prawnej. Ta kara dotyka rzeczy, doktryna nie pozwala na nakładanie kar na przedmioty. Inny aspekt tej kary odnosi się do ograniczenia wykonywania prawa własno?ci, w zakresie zarz?dzania własno?ci? i to też jest zakazane prawem w oparciu o konstytucję. Ponadto wi?że inne nie maj?ce nic wspólnego z czynem osoby, a jest to niedopuszcalne. Ten przepis jest nie konstytucyjny i powinien zostać usunięty, bez względu na decyzję s?du. S?dy też się myl? dlatego istniej? ?rodki odwoławcze. Można go skutecznie zaskarżyć do TK i daję sto procent pewno?ci, że skarga będzie skuteczna. Kolego nie wszystko można mieć co się chce. Rozumię Toj? wolę ale nie może ona godzić w prawa zagwrantowane konstytucj?. Sory Kolego ten przepis musi zniknać jeżeli nie zostanie zlikwidowany dobrowolnie, ja w tym pomogę poprzez wniesinie skargi konstytucyjnej. Kolego ja wła?nie z dbało?ci o t? organizację muszę to uczynić, aby nie narażać jej na poważne tarapaty finansowe jakie wi?ż? się z procesami. Jest takie przysłowie " co kto woli idt.. ja wybieram cebulę"
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
Pp026
Doł±czył: 24 Lis 2005
Posty: 604
Sk±d: O¶więcim: sekcja 3 Brzeszcze
WysłanyWysłany: Pi± Lut 06, 2009 12:16
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

snowakowski napisał:
....Odniosę się jednak do kary dodatkowej z art 13 ust. 9. Z całym szacunkiem Kolego, w każdym postępowaniu podmiotem przy sprastwie czynu zabronionego jest człowiek. Doktryna nie dopuszcza innej regulacji. Kara zawsze odnosi się do podmiotu, który przy realizacji czynu zabronionego musi posiadać nie zachwian± ¶wiadomo¶ć. Rozumię Twoj± wolę, ale nie mogę powolić na komedię w wykonaniu regulacji prawnej. Ta kara dotyka rzeczy, doktryna nie pozwala na nakładanie kar na przedmioty. Inny aspekt tej kary odnosi się do ograniczenia wykonywania prawa własno¶ci, w zakresie zarz±dzania własno¶ci± i to też jest zakazane prawem w oparciu o konstytucję. Ponadto wi±że inne nie maj±ce nic wspólnego z czynem osoby, a jest to niedopuszcalne. Ten przepis jest nie konstytucyjny i powinien zostać usunięty, bez względu na decyzję s±du. ...


cytat z Regulaminu KD art. 13:
"9. Orzeczenie kary z Rozdz¶¶¶¶±±. XIII, Art. 13, pkt. 8, ppkt. b) i c) niniejszego Regulaminu, powoduje automatyczny zakaz lotowania gołębiami z gołębnika ukaranego."

Panie Nowakowski
Tu Pan przesadził i to całkiem sporo.
Orzekaj?c t? karę nikt nie ogranicza prawa własno?ci. Ukarany dalej może sobie hodować gołebie i wysyłać je na loty. Tyle tylko, że nie może to robić w PZHGP.

Nie jestem pewny Pana intencji co do zmiany tego przepisu ale większo?ć hodowców nie dopu?ci by ukarany pod fikcyjnym nazwiskiem jako pomocnik ( pełnomocnik) dalej przychodził na zebrania i punkty wkładań. Tego uczciwi hodowcy mogli by nie znie?ć.

_________________
Pp026
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
snowakowski
Doł±czył: 22 Sty 2009
Posty: 58
WysłanyWysłany: Pi± Lut 06, 2009 18:04
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Nie będę podejmował dyskusji na poziomie przedszkola. Poczekajmy zobaczymy. Ten przepis jest nie konstytucyjny i czy hodowcy chc± czy nie będzie wykre¶lony. Podobnie należy traktować przepis o zakazie odwoływania się od orzeczeń do s±dów powszechnych. Gdyby był w statucie też bym go zaskarżył do TK. Na obecn± chwilę nie jest zrealizowana pełna procedura i można go oprotestować tylko do organu nadzoruj±cego. Ale jeżeli nie zostanie zweryfikowany poprzez postępowanie z jego udziałem też go zaskarżę i to na setkę zaskarżenie będzie skuteczne.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
snowakowski
Doł±czył: 22 Sty 2009
Posty: 58
WysłanyWysłany: Sob Lut 07, 2009 10:59
PostTemat postu : 
Odpowiedz z cytatem

Stanisławie ja odno¶nie Regulaminu KD mam więcej uwag. Według mojej oceny jest to bubel, który wprowadza więcej galimatiasu jak unormowań. Popatrz tam wogóle nie ma okre¶lonych terminów dla procedury nadzwyczajnej do postępowań prawomocnych. Nie okre¶lono terminu przedawnienia ¶cigania i terminu karalno¶ci. Wogóle nie opisano procedury postępowań przed organami władzy w moje nomenklaturze "sadów ludowych". Dziwnie opisano przebieg procesu tylko w stosunku do obwinionego, a co z ze stron± niby poszkodowan±, kto ma popierać oskarżenie organ orzekaj±cy ma być zarazem oskarżycielem. Unormowanie ogranicza zasadę kondradyktoryjno¶ci i idzie w kierunku inkwizycji, a taki model w kraju demokratycznym jest nie dopuszczalny. W Polsce stosuje się go tylko fragmentarycznie w postępowaniu mandatowym. Dalsza procedura jednak daje zabezpieczenie w postaci odmowy przyjęcia mandatu i żadania demokratycznego rozstrzygnięcia w sposób kontrydaktoryjny. Tw¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±órca tego dokumentu nie ma zielonego pojęcia o zasadach prawa, jego intencj? było zapewnienie władzy maksym wpływu i ucisku na członka. Cały duch tego dokumentu jest nie konstytucyjny ale nie będę się w tym grzebał. Może kto? inny też to zauważy i podejmie jakie? działania. Gdyby przyj?ć zasady obowi?zuj?ce w systemie prawa państwowego do wszystkich czynno?ci administracyjnych, ustawowym terminem jest termin trzydzie?ci dni. Zatem cały tryb odwołowaczy powinien się w tym terminie mie?cić. Pomy?l jak jest to możliwe i ile narobiono galimatiasu. Nasuwa się pytanie po co? OdpowiedĄ brzmi, aby wydalić z organizacji Patasa i Nowakowskiego ale to i tak się nie uda, a przy okazji będ? jeszcze inne konsekwencje uboczne. Wczoraj przysłał mi dokumenty człowiek ze ?l?ska, którego wogóle nie znam. Dokumenty dotycz? proceduryj skre?lenia zlisty członków organizacji. Podchodzili dwa razy, a gdzie zasada rzeczy os?dzonej? Podstawa wydalenia "bo co? gdzie? im powiedział na zebraniu i upomiał się o polepszenie warunków dla gołębi w kabinie". Oczywi?cie potraktowali to jako pomówienie i godzenie w dobre imię zwi?zku. Przecież to jest chore, posłuchajcie jak daj? Prezydentowi RP. Gdyby analogicznie traktować sprawy, trzeba by było zamkn?c dożywotnio pół Polski i wydalić z terytorium kraju. Podobnie nie tak dawno potraktowany został członek w Ciechanowie. Pokłócili się, bo wypili po kielichu na wystawie okręgowej. Jedn? ze stron był faworyt Zarz?du Okręgu. Orzeczenie dożywotnie wydalenie za znieważenie zwi?zku. Ja też zostałem skazany dożywotnio i dodatkowo zakazem lotowania z gołębnika. Ale ja ze swojego gołębnika nie lotuję. Lotuję od kilku lat w tandemie z gołębnika wspólnika usytuowanego na jego posesji. Karę orzeczono za znieważenie Kawalera i Prezydium ZG PZHGP, gdyż napisałem prawdę do Prezydenta Miasta Chorzowa. Jeżeli kto? w mojej sprawie kłamie napewno nie ja tylko Kawaler i Osiński ale nikt nie chce moich dowodów zobaczyć ocenić. Kawaler nakazał zrobić wszystko zaocznie i taki mtrybem od ponad roku wszystko jest realizowane. Posłuchajcie nagrania na NKWZD jak przedstawia moj? sprawę. Twierdzi, że pomówiłem go o jakie? pożyczki dla Ciechanowa. Nie dodaje zgodnie z prawd?, że w zwi?zku z t? pożyczk? toczy się postępowanie karne i nie wyja?nia czego ono dotyczy. Wprowadza w bł?d wszystkich delegatów, beszczelnie kłamie. Dlatego szuka autora nagrania i straszy, bo ujawnił jego nikczemno?ć. Zwróciłem się do ZG. PZHGP, aby przekazano mi uchwałę z NKWZD jak? przyjęto w mojej sprawie. Odmówili twierdz?c, że w mojej sprawie żadnych uchwał nie podejmowali. Gdzie my żyjemy i jakie prawo rz?dzi w tej organizacji, skoro wszystko odbywa się zaocznie pod dyktando jedego nieuczciwego autokraty. Członek nie posiada żadnych praw, dla niego to gówno jak nie tak dawno to publicznie wyraził. Znam jeszcze wiele takich przykładów. Odczytuję to jako zaawansowana choroba postkomunistyczna, będ?ca skutkiem syndromu przeszło?ci i ugruntowana odruchem warunkowym nabytym w tamtym systemie. Jest to choroba władzy, która emituje nawyki na resztę populacji, nad która uzyskała zwieszchno?ć porzez stosowanie starej psychologicznej metody zwanej zasad? "kijka i marchewki". Metoda ta daje wspaniałe efekty przy tresurze i to przesłanie kieruję do szerokich rzesz członków. Ludzie nie pozwólcie sob? w prymitywny sposób manipulować.
Zobacz profil autoraWy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Powrót do góry
Wy¶wietl posty z ostatnich:    
Zobacz poprzedni temat Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu

Skocz do:   

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies.
Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.


Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group
style : saphir :: valid : xhtml css